نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش ساید بار
نمایش 9 24 36

كليدهای سيگما 01

Geberit actuator plate Sigma01 for dual flush

تنوع رنگ:
سفید یخچالی White Alpine
کروم براق Bright Chrome-Plated
کروم مات Matt Chrome
مشکی متالیک Jet black RAL9005
برنز آنتیک Special Brass Galvanized
بدنه كروم براق، شاسی ها كروم مات Plate: bright chrome-plated Buttons: matt chrome-plated
  جنس: پلاستیک ABS ابعاد:    L)×(W)×(D)  246×164×13  mm) کاربرد: قابل استفاده بر روی فلاش تانک های گبریت سری سیگما. کلید دو زمانه با تخلیه 3 و 6 لیتر. تنظیم و نصب سریع بدون ابزار. صرفه جویی در آب.

كليدهای سيگما 10

Geberit actuator plate Sigma10 for stop-and-go flush

تنوع رنگ:
جدید: مشکی مات جدید – استیل براق شده – مشکی مات جدید (جنس استیل)

NEW:

Plate and button: black matt coated, easy-to-clean coated Design ring: polished
جدید: سفید مات جدید – استیل براق شده – سفیدمات جدید (جنس استیل) NEW: Plate and button: white matt coated, easy-to-clean coated Design ring: polished
كروم براق - کروم مات - کروم براق Plate and button: bright chrome-plated Design ring: matt chrome-plated
سفيد - کروم براق - سفيد Plate and button: white Design ring: bright chrome-plated
سفيد - طلايي - سفید Plate and button: white Design ring: gold-plated
سفيد - کروم مات - کروم مات Plate: white Design ring and button: matt chrome-plated
مشكي - کروم براق - مشكي Plate and button: black Design ring: bright chrome-plated
کروم مات - کروم براق - کروم مات Plate and button: matt chrome-plated Design ring: bright chrome-plated
استیل خشدار – استیل براق شده – استیل خشدار (جنس استیل) Plate and button: brushed, easy-to-clean coated Design ring: polished
       
جدید: مشکی مات جدید - کروم براق - مشکی مات جدید

NEW:

Plate and button: black matt coated, easy-to-clean coated Design rings: bright chrome-plated
جدید: کروم مات جدید - کروم براق - کروم مات جدید

NEW:

Plate and buttons: matt chrome-coated, easy-to-clean coate Design rings: bright chrome-plated

جدید: سفید مات جدید - کروم براق - سفید مات جدید

NEW:

Plate and buttons: white matt coated, easy-to-clean coated Design rings: bright chrome-plated
کروم براق - کروم مات - کروم براق Plate and buttons: bright chrome-plated Design rings: matt chrome-plated
سفید - کروم براق - سفید Plate and buttons: white Design rings: bright chrome-plated
سفید - طلایی - سفید Plate and buttons: white Design rings: gold-plated
سفید - کروم مات -کروم مات Plate: white Design rings and buttons: matt chrome-plated
مشکی - کروم براق - مشکی Plate and buttons: black Design rings: bright chrome-plated
کروم مات - کروم براق - کروم مات Plate and buttons: matt chrome-plated Design rings: bright chrome-plated
کروم خشدار - کروم براق - کروم خشدار Plate and buttons: brushed, easy-to-clean coated Design rings: polished
  جنس: بعضی کدها پلاستیک ABS و بعضی از کدها استیل ابعاد:    L)×(W)×(D)  246×164×14  mm) کاربرد: قابل استفاده بر روی فلاش تانک های گبریت سری سیگما. کلید S & G تنظیم و نصب سریع بدون ابزار.

كليدهای سيگما 20

Geberit actuator plate Sigma20 for dual flush

تنوع رنگ:
جدید: مشکی مات جدید - کروم براق - مشکی مات جدید

NEW:

Plate and button: black matt coated, easy-to-clean coated Design rings: bright chrome-plated
جدید: کروم مات جدید - کروم براق - کروم مات جدید

NEW:

Plate and buttons: matt chrome-coated, easy-to-clean coate Design rings: bright chrome-plated

جدید: سفید مات جدید - کروم براق - سفید مات جدید

NEW:

Plate and buttons: white matt coated, easy-to-clean coated Design rings: bright chrome-plated
کروم براق - کروم مات - کروم براق Plate and buttons: bright chrome-plated Design rings: matt chrome-plated
سفید - کروم براق - سفید Plate and buttons: white Design rings: bright chrome-plated
سفید - طلایی - سفید Plate and buttons: white Design rings: gold-plated
سفید - کروم مات -کروم مات Plate: white Design rings and buttons: matt chrome-plated
مشکی - کروم براق - مشکی Plate and buttons: black Design rings: bright chrome-plated
کروم مات - کروم براق - کروم مات Plate and buttons: matt chrome-plated Design rings: bright chrome-plated
کروم خشدار - کروم براق - کروم خشدار Plate and buttons: brushed, easy-to-clean coated Design rings: polished
  جنس: بعضی کدها پلاستیک ABS و بعضی از کدها استیل ابعاد:    L)×(W)×(D)  246×164×15  mm) کاربرد: قابل استفاده بر روی فلاش تانک های گبریت سری سیگما. کلید دو زمانه با تخلیه 3 و 6 لیتر. تنظیم و نصب سریع بدون ابزار. صرفه جویی در آب.

كليدهای سيگما 30

Geberit actuator plate Sigma30 for dual flush

تنوع رنگ:
جدید: مشکی مات جدید - کروم براق - مشکی مات جدید

NEW:

Plate and button: black matt coated, easy-to-clean coatedDesign stripes: bright chrome-plated
جدید: کروم مات جدید - کروم براق - کروم مات جدید

NEW:

Plate and buttons: matt chrome-coated, easy-to-clean coated Design stripes: bright chrome-plated
جدید: سفید مات جدید - کروم براق - سفید مات جدید

NEW:

Plate and buttons: white matt coated, easy-to-clean coated Design stripes: bright chrome-plated
کروم براق - کروم مات - کروم براق Plate and buttons: bright chrome-plated Design stripes: matt chrome-plated
سفید - کروم براق - سفید Plate and buttons: white Design stripes: bright chrome-plated
سفید - طلایی - سفید Plate and buttons: white Design stripes: gold-plated
سفید - کروم مات -کروم مات Plate: white Buttons and design stripes: matt chrome-plated
مشکی - کروم براق - مشکی Plate and buttons: black Design stripes: bright chrome-plated
کروم مات - کروم براق - کروم مات Plate and buttons: matt chrome-plated Design stripes: bright chrome-plated
جنس: پلاستیک ABS ابعاد:    L)×(W)×(D)  246×164×12  mm) کاربرد: قابل استفاده بر روی فلاش تانک های گبریت سری سیگما. کلید دو زمانه با تخلیه 3 و 6 لیتر. تنظیم و نصب سریع بدون ابزار. صرفه جویی در آب.

كليدهای سيگما 50

Geberit actuator plate Sigma50, for dual flush

تنوع رنگ:
سفید یخچالی white alpine
کروم براق bright chrome-plated
مشکی متالیک jet black
کروم خشدار brushed chrome
دودی آیینه ای smoked glass reflective
قهوه ای umber
  جنس: فلز روی به همراه برنج، شیشه و یا پلاستیک ABS ابعاد:    L)×(W)×(D)  246×164×(a=12-14)  mm) کاربرد: قابل استفاده بر روی فلاش تانک های گبریت سری سیگما. کلید دو زمانه با تخلیه 3 و 6 لیتر. تنظیم و نصب سریع بدون ابزار. صرفه جویی در آب.

کیت برق کلیدهای هوشمند سری سیگما

Geberit installation set for WC flush controls with electronic flush actuation

کاربرد: در صورت تمایل به استفاده از کلیدهای سنسور دار و هوشمند، کیت برق نیز می بایست همزمان با نصب فلاش تانک خریداری و نصب گردد. کابلهای ارتباط میان محفظه برق توکار و کلید فلاش تانک. درجه حفاظت در مقابل آب و گرد و غبار: IP20.