نمایش دادن همه 6 نتیجه

نمایش ساید بار
نمایش 9 24 36

فلاش تانك Doufix سيگما 12 سانتیمتر

Geberit Duofix element for wall-hung WC, 112 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm

کاربرد: برای نصب فلاش تانک های دوفیکس می بایست شاسی کشی مناسب وجود داشته باشد و یا اجرا گردد. مناسب برای دیوار های خشک (Dry Wall). قابل نصب در داخل و یا بر روی دیوار (Inwall or Prewall installation). مناسب برای نصب وال هنگ های دارای استاندارد EN 33:2011. قابلیت نصب وال هنگ های بلند (تا 62 سانتیمتر). قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها با توجه به پیش بینی کف سازی هنگام نصب. اطلاعات فنی: مصرف آب کلید کوچک: 3 تا 4 لیتر (قابل تنظیم) مصرف آب کلید بزرگ: 4.5 تا 7.5 لیتر (قابل تنظیم) مشخصات: منطبق با کلیدهای سری سیگما (کلید می بایست به طور جداگانه خریداری شود). در صورت تمایل به استفاده از کلیدهای سنسور دار و هوشمند، کیت برق مربوطه نیز می بایست همزمان با نصب فلاش تانک خریداری و نصب گردد. فریم نصب فلزی با پوشش رنگ پودری. قابلیت نصب وال هنگهایی با سطح تماس کوچک و یا بزرگ. پایه گالوانیزه قابل تنظیم. به همراه زانویی جهت اتصال به لوله فاضلاب با ویژگی جذب صدا. مخزن مقاوم شده دربرابر فشار جانبی. قابلیت فلاش مجدد بلافاصله بعد از استفاده از فلاش تانک در صورت بکارگیری تنظیمات پیش فرض شرکت. محل قرار گیری ورودی مخزن: امکان استفاده از ورودی آب تعبیه شده بر روی و یا پشت فلاش تانک. دیواره دریچه سرویس، هم سطح کاشیکاری بریده می شود و کلید بر روی آن قرار می گیرد. دارای لوله جانبی جهت عبور شلنگ مخصوص ورودی آب فرنگی های بیده دار هوشمند گبریت. دارای بست برای اتصالات الکتریکی.

فلاش تانك Duofix سيگما 8 سانتیمتر (سری 2016)

Geberit Duofix element for wall-hung WC, 114 cm, with Sigma concealed cistern 8 cm (Series 2016)

کاربرد: برای نصب فلاش تانک های دوفیکس می بایست شاسی کشی مناسب وجود داشته باشد و یا اجرا گردد. مناسب برای دیوار های خشک (Dry Wall). قابل نصب بر روی دیوار (Prewall installation). مناسب برای نصب وال هنگ های دارای استاندارد EN 33:2011. قابلیت نصب وال هنگ های بلند (تا 70 سانتیمتر). قابلیت تنظیم ارتفاع پایه ها با توجه به پیش بینی کف سازی هنگام نصب. اطلاعات فنی: مصرف آب کلید کوچک: 3 تا 4 لیتر (قابل تنظیم) مصرف آب کلید بزرگ: 4.5 تا 7.5 لیتر (قابل تنظیم) مشخصات: منطبق با کلیدهای سری سیگما (کلید می بایست به طور جداگانه خریداری شود). در صورت تمایل به استفاده از کلیدهای سنسور دار و هوشمند، کیت برق مربوطه نیز می بایست همزمان با نصب فلاش تانک خریداری و نصب گردد. فریم نصب فلزی با پوشش رنگ پودری. قابلیت نصب وال هنگهایی با سطح تماس کوچک و یا بزرگ. پایه گالوانیزه قابل تنظیم. به همراه زانویی جهت اتصال به لوله فاضلاب با ویژگی جذب صدا. مخزن مقاوم شده دربرابر فشار جانبی. قابلیت فلاش مجدد بلافاصله بعد از استفاده از فلاش تانک در صورت بکارگیری تنظیمات پیش فرض شرکت. محل قرار گیری ورودی مخزن: روی مخزن فلاش تانک متمایل به چپ. دیواره دریچه سرویس، هم سطح کاشیکاری بریده می شود و کلید بر روی آن قرار می گیرد. دارای لوله جانبی جهت عبور شلنگ مخصوص ورودی آب فرنگی های بیده دار هوشمند گبریت. دارای بست برای اتصالات الکتریکی.

فلاش تانك Kombifix سيگما 12 سانتیمتر با پايه

Geberit Kombifix element for wall-hung WC, 108 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, with leg supports

کاربرد: مناسب برای دیوارهای ملاتی (Masonry). قابل نصب در داخل و یا بر روی دیوار (Inwall or Prewall installation). مناسب برای نصب وال هنگ های دارای استاندارد EN 33:2011. اطلاعات فنی: مصرف آب کلید کوچک: 3 تا 4 لیتر (قابل تنظیم) مصرف آب کلید بزرگ: 4.5 تا 7.5 لیتر (قابل تنظیم) مشخصات: منطبق با کلیدهای سری سیگما (کلید می بایست به طور جداگانه خریداری شود). در صورت تمایل به استفاده از کلیدهای سنسور دار و هوشمند، کیت برق مربوطه نیز می بایست همزمان با نصب فلاش تانک خریداری و نصب گردد. فریم نصب دارای پوشش رنگ پودری. دارای 4 براکت جهت مهار نمودن اولیه فلاش تانک در داخل ملات. مخزن مقاوم شده دربرابر فشار جانبی. قابلیت فلاش مجدد بلافاصله بعد از استفاده از فلاش تانک در صورت بکارگیری تنظیمات پیش فرض شرکت. محل قرار گیری ورودی مخزن: امکان استفاده از ورودی آب تعبیه شده بر روی و یا پشت فلاش تانک. دیواره دریچه سرویس، هم سطح کاشیکاری بریده می شود و کلید بر روی آن قرار می گیرد. دارای لوله خرطومی جهت عبور لوله مخصوص کاسه توالت های والهنگ بیده دار AquaClean گبریت. دارای بست برای اتصالات الکتریکی.

فلاش تانك Kombifix سيگما 8 سانتیمتر

Geberit Kombifix element for wall-hung WC, 109 cm, with Sigma concealed cistern 8 cm کاربرد: مناسب برای دیوارهای ملاتی (Masonry). قابل نصب در داخل و یا بر روی دیوار (Inwall or Prewall installation). مناسب برای نصب وال هنگ های دارای استاندارد EN 33:2011. اطلاعات فنی: مصرف آب کلید کوچک: 3 تا 4 لیتر (قابل تنظیم) مصرف آب کلید بزرگ: 4.5 تا 7.5 لیتر (قابل تنظیم) مشخصات: سِری 2016. منطبق با کلیدهای سری سیگما (کلید می بایست به طور جداگانه خریداری شود). در صورت تمایل به استفاده از کلیدهای سنسور دار و هوشمند، کیت برق مربوطه نیز می بایست همزمان با نصب فلاش تانک خریداری و نصب گردد. فریم نصب دارای پوشش رنگ پودری. دارای 4 براکت جهت مهار نمودن اولیه فلاش تانک در داخل ملات. دارای مش جهت انسجام با مصالح دیوار. مخزن مقاوم شده دربرابر فشار جانبی. قابلیت فلاش مجدد بلافاصله بعد از استفاده از فلاش تانک در صورت بکارگیری تنظیمات پیش فرض شرکت. محل قرار گیری ورودی مخزن: روی مخزن فلاش تانک متمایل به چپ. دیواره دریچه سرویس، هم سطح کاشیکاری بریده می شود و کلید بر روی آن قرار می گیرد. دارای لوله جانبی جهت عبور شلنگ مخصوص ورودی آب فرنگی های بیده دار هوشمند گبریت. دارای بست برای اتصالات الکتریکی.

فلاش تانك زميني سيگما 12 سانتیمتر

Geberit Sigma concealed cistern 12 cm, 6 / 3 litres

کاربرد: قابل استفاده برای سرویس های بهداشتی زمینی. مناسب برای دیوارهای ملاتی (Masonry). قابل نصب در داخل و یا بر روی دیوار (Inwall or Prewall installation). اطلاعات فنی: مصرف آب کلید کوچک: 3 تا 4 لیتر (قابل تنظیم) مصرف آب کلید بزرگ: 4.5 تا 7.5 لیتر (قابل تنظیم) مشخصات: منطبق با کلیدهای سری سیگما (کلید می بایست به طور جداگانه خریداری شود). در صورت تمایل به استفاده از کلیدهای سنسور دار و هوشمند، کیت برق مربوطه نیز می بایست همزمان با نصب فلاش تانک خریداری و نصب گردد. مخزن مقاوم شده دربرابر فشار جانبی. قابلیت فلاش مجدد بلافاصله بعد از استفاده از فلاش تانک در صورت بکارگیری تنظیمات پیش فرض شرکت. محل قرار گیری ورودی مخزن: امکان استفاده از ورودی آب تعبیه شده بر روی و یا پشت فلاش تانک. دیواره دریچه سرویس، هم سطح کاشیکاری بریده می شود و کلید بر روی آن قرار می گیرد.

فلاش تانک زمینی سیگما 8 سانتیمتر

Geberit Sigma concealed cistern 8 cm, 6 / 3 litres

کاربرد: قابل استفاده برای سرویس های بهداشتی زمینی. مناسب برای دیوارهای ملاتی (Masonry). قابل نصب در داخل و یا بر روی دیوار (Inwall or Prewall installation). اطلاعات فنی: فلاش تانک مخزنی سیگما مصرف آب کلید کوچک: 3 تا 4 لیتر (قابل تنظیم) مصرف آب کلید بزرگ: 4.5 تا 7.5 لیتر (قابل تنظیم) مشخصات: منطبق با کلیدهای سری سیگما (کلید می بایست به طور جداگانه خریداری شود). در صورت تمایل به استفاده از کلیدهای سنسور دار و هوشمند، کیت برق مربوطه نیز می بایست همزمان با نصب فلاش تانک خریداری و نصب گردد. مخزن مقاوم شده دربرابر فشار جانبی. دارای مش جهت انسجام با مصالح دیوار. قابلیت فلاش مجدد بلافاصله بعد از استفاده از فلاش تانک در صورت بکارگیری تنظیمات پیش فرض شرکت. محل قرار گیری ورودی مخزن: روی مخزن فلاش تانک متمایل به چپ. دیواره دریچه سرویس، هم سطح کاشیکاری بریده می شود و کلید بر روی آن قرار می گیرد.