نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش ساید بار
نمایش 9 24 36

010 tank external

  • فلاش تانک روکار 010 ارتفاع پایین

Expose:Flush” ap128” trailer 300

  • فلاش تانک روکار 300 جهت نصب روی فرنگی

Exposed :Cistern 430

  • فلاش تانک رو کار430 ارتفاع پایین دوزمانه

Exposed :Cistern 444

  • فلاش تانک رو کار  444 ارتفاع پایین دوزمانه

Exposed: Cistern 135

  • فلاش تانک رو کار135 ارتفاع پایین pneumatic

Exposed: Cistern 136

  • فلاش تانک رو کار 136ارتفاع پایین pneumatic

Exposed: Cistern 535

  • فلاش تانک رو کار 535جهت نصب روی فرنگی

Exposed: Cistern700

  • فلاش تانک رو کار700 ارتفاع بلند بهمراه بند